"พุทโธเป็นอย่างไร" (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)

 วิริยะ12  

.
 "พุทโธเป็นอย่างไร"

.. หลวงปู่ได้เมตตาตอบว่า ..

" .. เวลาภาวนาอย่าส่งจิตออกนอก "ความรู้อะไรทั้งหลาย ทั้งปวงอย่าไปยึด" ความรู้ที่เราเรียนกับตำรับตำรา หรือจากครูบาอาจารย์ อย่าเอามายุ่งเลย ให้ตัดอารมณ์ออกให้หมด แล้วก็เวลาภาวนาไปให้มันรู้ "รู้จากจิตของเรานั้นแหละ จิตของเราสงบ เราจะรู้เอง" ต้องภาวนาให้มาก ๆ เข้า "เวลามันจะเป็น จะเป็นของมันเอง" ความรู้อะไร ๆ ให้มันออกจากจิตของเรา

ความรู้ที่ออกจากจิตที่สงบนั่นแหละ "เป็นความรู้ที่ลึกซึ้ง ถึงที่สุด ให้มันรู้ออกจากจิตเองนั่นแหละ" มันดี คือจิตมันสงบ ทำจิตให้เกิดอารมณ์อันเดียว "อย่าส่งจิตออกนอก" ให้จิตอยู่ในจิต แล้วให้จิตภาวนาเอาเอง "ให้จิตเป็นผู้บริกรรมพุทโธ" พุทโธอยู่นั่นแหละ "แล้วพุทโธนั่นแหละ จะผุดขึ้นในจิตของเรา เราจะได้รู้จักว่า พุทโธนั้นเป็นอย่างไร" แล้วรู้เอง .. เท่านั้นแหละ ไม่มีอะไรมากมาย .. "

"หลวงปู่ฝากไว้"
หลวงปู่ดูลย์ อตุโล
 

5,423


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย