ธรรมให้รู้ : ตอนที่35 - สร้างเหตุที่ถูกต้อง โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

 DhammathaiTeam  

ธรรมให้รู้ : ตอนที่35 - สร้างเหตุที่ถูกต้อง โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร


ธรรมให้รู้ : ตอนที่35 - สร้างเหตุที่ถูกต้อง

โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร


เดินจิต

ที่มา : https://www.youtube.com/channel/UCyMHV_scAuIoEDb5UEHy7uw

3,009


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย