"รีบปฏิบัติให้หลุดพ้นเสีย" (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)

 วิริยะ12    9 ก.ย. 2565

.
 "รีบปฏิบัติให้หลุดพ้นเสีย"

" .. คำสอนทั้ง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์นั้น เป็นเพียงอุบายให้คนทั้งหลายหันมาดูจิตนั้นเอง "คำสอนของพระพุทธองค์มีมากมาย ก็เพราะกิเลสมีมากมาย" แต่ทางที่ดับทุกข์ได้มีทางเดียวคือพระนิพพาน

"การที่เรามีโอกาสปฏิบัติธรรมที่ถูกทางเช่นนี้มีน้อยนัก" หากปล่อยโอกาสให้ผ่านไป "เราจะหมดโอกาสพ้นทุกข์ได้ทันในชาตินี้" แล้วจะต้องหลงอยู่ในความเห็นผิดอีกนานแสนนานเพี่อจะพบธรรมอันเดียวกันนี้

ดังนั้น เมื่อเราเกิดมาพบพระพุทธศาสนาแล้ว "รีบปฏิบัติให้หลุดพ้นเสีย มิฉะนั้นจะเสียโอกาสอันดีนี้ไป" เพราะว่าเมื่อสัจจธรรมถูกลืม ความมืดมนย่อมครอบงำปวงสัตว์ให้อยู่ในกองทุกข์สิ้นกาลนาน .. "

"หลวงปู่ฝากไว้"
พระราชวุฒาจารย์ (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)
    DT014902

วิริยะ12

9 ก.ย. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5337 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย