"หลักธรรม เครื่องป้องกันตัว" (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)

 วิริยะ12  

.
 "หลักธรรม เครื่องป้องกันตัว"

" .. "มีสติปัญญาเป็นอาวุธสำคัญ" จะเป็นเครื่องมั่นคง ไม่สะทกสะท้าน มีสติปัญญาแฝงอยู่กับตัวทุกอิริยาบถ จะคิด พูด ทำอะไร ๆ ไม่มีการยกเว้น มีสติปัญญาสอดแทรกอยู่ด้วยทั้งภายในและภายนอก

"มีความเพียรที่จะประกอบคุณงามความดี" ไม่มีความอ่อนแอ โง่เง่าเต่าตุ่น วุ่นวายอยู่กับอารมณ์เครื่องผูกพัน ด้วยความนอนใจและเกียจคร้านในการที่จะยกตนให้พ้นภัย .. "

"มุตโตทัย"
หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
 
   

5,415


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย