"ให้เอาชนะตัวเอง" (หลวงพ่อชา สุภทโท)

 วิริยะ12    19 พ.ค. 2564

.
 "ให้เอาชนะตัวเอง"

" .. การตั้งไว้ในใจของผู้ประพฤติปฏิบัตินี้ "ให้เอาชนะตัวเอง" ไม่ต้องเอาชนะคนอื่น "ให้สอนตัวเอง" ไม่ต้องพยายามสอนคนอื่นให้มากที่สุด เดินไปก็ให้สอนตัวเองทั้งนั้น

นั่งก็ให้สอนตัวเองได้ทุกอย่างให้มีในตัวของเราอยู่เสมอ "เรียกว่าสติ สตินั้นแหละเป็นแม่บทของผู้เจริญกรรมฐาน" สติอันนั้นเมื่อมันมีความรู้สึกขึ้นปัญญาก็จะวิ่งมา "ถ้าสติไม่มี ปัญญาก็เลิก ไม่มี"

ฉะนั้นจงพากันตั้งใจถึงแม้ว่าเราจะมีเวลาน้อยก็ช่างมัน "เวลาน้อยก็ยังเป็นอุปนิสัย ยังเป็นปัจจัย" อย่างอื่นจะหาเป็นที่พึ่งอย่างพุทธศาสนานี่ไม่มี มันจบอยู่ตรงนี้ไปไหนก็ไม่จบ "แต่พุทธศาสนาทำให้มันจบอยู่ตรงนี้" .. "

"ตามดูจิต การปฏิบัติที่ให้ผลเร็ว"
พระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภทโท)
    DT014902

วิริยะ12

19 พ.ค. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5379 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย