"สมาธิคือจิตตั้งมั่น" (หลวงปู่ฝั้น อาจาโร)

 วิริยะ12    14 ก.ค. 2565

.
 "สมาธิคือจิตตั้งมั่น"

" .. "สมาธิคือจิตตั้งมั่น" ลองตั้งดูซี่ มันตั้งหรือไม่ตั้ง มันตั้งนั้นเป็นยังไงล่ะ "มันก็ไม่เอนเอียงไปหาความรักความชัง" ไม่หลงในรูป ในเสียง กลิ่น รส สัมผัส อารมณ์ทั้งหลายต่าง ๆ "เมื่อมันตั้ง สิ่งใดเกิดขึ้น เราก็ดับ นี่มันจึงเข้าถึงสมาธิ จิตตั้งมั่น" เมื่อจิตสงบตั้งมั่นแล้ว มันก็ใส

นี่หละ "สมถกรรมฐานให้รู้จักสมถะ คือทำจิตให้สงบภายใน" เมื่อจิตเราสงบภายในแล้ว อุปมาเหมือนน้ำสงบ น้ำสงบมันก็ใส "ใสแล้วก็มองเห็นเหตุ มองเห็นผล มองเห็นบุญกุศล มองเห็นสุข มองเห็นทุกข์" มองเห็นดี มองเห็นชั่ว .. "

"วัดจิตของตน"
(หลวงปู่ฝั้น อาจาโร)
 DT014902

วิริยะ12

14 ก.ค. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  4851 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย