"๗๘ ศิษย์ของพระพุทธเจ้า" (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป)


"๗๘ ศิษย์ของพระพุทธเจ้า"

" .. จงตั้งใจฝึกหัดจิตของตนให้เป็นสมาธิ "คือจิตแน่วแน่อยู่ในอารมณ์อันเดียว คืออยู่ในคำว่า "พุทโธ" คำเดียวเท่านั้น" ถ้าทำได้อย่างนี้ "ก็ชื่อว่าเป็นศิษย์ของพระพุทธเจ้า"

เพราะสมัยปัจจุบันนี้ "สิ่งแวดล้อมทั้งหลายน้อมเอาใจของเราให้ออกห่างจากคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า" .. "

"๑๐๓ โอวาทธรรมคำสอน"
หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโปDT014902

วิริยะ12

 เปิดอ่านหน้านี้  3116 


  แสดงความคิดเห็น


Go to top

จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย