คนทำชั่วเพราะไม่อดทนต่อกิเลส : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

 จำปาพร  


คนผู้ไม่ได้ปฏิบัติธรรมไปก่อแต่เรื่องโศกเรื่องเศร้า
ไปแย่งของรักของกันและกัน เกิดประหัตประหารกัน
ล้มตายหรือเสียองคะไป ไปแย่งเอาสมบัติข้าวของ
เงินทองของผู้อื่นมาเป็นของตน
ไปแย่งลูกแย่งเมียแย่งผัวเขา
หมู่นี้มันมีอยู่ดาษดื่นในโลกอันนี้
ชอบดื่มเหล้าเมาสุรา เสพกัญชายาฝิ่นเฮโรอีน
แล้วก็ไปเบียดเบียนบุคคลอื่นแหละบัดนี้นะ
เมื่อได้ส้องเสพของมึนเมาต่างๆเข้าไปแล้ว
เงินทองไม่มีที่จะไปซื้อหา จะหาโดยทางสุจริตก็ไม่ได้
เพราะคนเราเสพของเสพติดให้โทษแล้ว
ทำงานอะไรก็ไม่เป็นหรอก..มีแต่เมาท่าเดียว
สร่างเมามาแล้วไม่มีเงินจะซื้อของเหล่านั้นมาเสพอีก
มันหิวเข้ามามันก็วางแผนจี้ปล้นอะไรต่ออะไรสารพัด
ได้อย่างไรก็เอาน่ะแหละ

อันหมู่นี้มันก็เนื่องมาแต่บุคคลไม่อดกลั้นทนทานต่อกิเลสหยาบๆ
เราต้องวาดภาพดูให้มันเห็น สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ย
เมื่อมันคิดมาเพ่งพิจารณาให้เห็นโทษของกิเลสเหล่านั้นแล้ว
มันก็ยินดีที่จะอดกลั้นทนทาน
ในเมื่อตนยังละมันให้ขาดเด็ดออกไปไม่ได้ด้วยปัญญา
ปัญญาตนยังอ่อนอยู่ก็ต้องใช้ความอดทนเข้าสู้เอาเลย
มันต้องเป็นอย่างนั้น อะไรๆมันก็สู้ความอดทนไม่ได้หรอก

...

พระอาจารย์เหรียญ วรลาโภ
วัดอรัญญบรรพต
ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
• แค่มีความสุขในการเรียน ยังไม่พอ ต้องขอให้ เรียนแล้วกลายเป็นคนมีความสุข

• พระพุทธเจ้าทรงปรินิพพาน

• Day 9 สิ่งที่เราควบคุมได้และไม่ได้ | ปรัชญา 5 นาที

• "เพราะอำนาจกรรม" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

• "พุทธศาสนาสอนให้เข้าถึงใจ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย