"สมาธิ งามท่ามกลาง" (หลวงปู่ฝั้น อาจาโร)

 วิริยะ12  

"สมาธิ งามท่ามกลาง"

" .. "สมาธิ งามท่ามกลาง เราก็ตั้งจิตมั่น ลองดูซิว่าจิตเราตั้งหรือไม่ตั้ง" มันเอนเอียงไปทางไหน มันข้องตรงไหน มันคาตรงไหน "เราได้แต่ว่าสมาธิ คือจิตตั้งมั่น" เราตั้งดูซิมันตั้งหรือไม่ตั้ง

ถ้ามันตั้งมันเป็นอย่างไรเล่า "มันก็ไม่เอนเอียงไปหาความรักความชัง ไม่หลงในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ทั้งหลายต่าง ๆ สิ่งใดเกิดขึ้นเราก็ดับ" นี่มันจึงเข้าถึงสมาธิ "จิตตั้งมั่นเมื่อจิตสงบตั้งมั่นแล้วมันก็ใส นี่แหละสมถกรรมฐาน" ให้รู้จักสมถคือทำจิตให้สงบภายใน .. "

"จิตตภาวนา พุทโธ" (หลวงปู่ฝั้น อาจาโร)
วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ ๗ ธันวาคม ๒๕๑๘


95

จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย