"เพียรฝึกหัดสติ" (หลวงปู่ลี กุสลธโร)

 เธงเธดเธฃเธดเธขเธฐ12  

.
 "เพียรฝึกหัดสติ"

" .. "การทำความเพียรไม่ใช่ของง่าย" การเดินจงกรมก็ไม่ใช่ของง่าย ถ้าพวกเรามีแต่กินกับนอน แล้วทำอย่างไรถึงจะเห็นอรรถเห็นธรรมได้ จิตใจของเรา "ถ้าไม่มีปัญญาไม่มีสติแล้ว มันก็วิ่งไปนั่นไปนี่อยู่ตลอด"

แต่ถ้า "เราฝึกหัดสติของเราแล้วมันไม่ไปไหนหรอก" ฝึกหัดให้มันเป็นมหาสติ เป็นมหาปัญญาแล้ว มันจะไม่ไปกังวลกับเรื่องอะไรพวกนั้นหรอก .. "

"ธรรมลี เศรษฐีธรรม"
หลวงปู่ลี กุสลธโร
 

5,430จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย