20นาทีเข้าสมาธิ/ดนตรีนั่งสมาธิ/จิต ผ่อนคลาย /หลับเป็นสุข

 Webmaster  

20นาทีเข้าสมาธิ/ดนตรีนั่งสมาธิ/จิต ผ่อนคลาย /หลับเป็นสุข

เสียงสมาธิ เปิดฟังเมื่อทำสมาธิทำให้จิตใจสงบมากขึ้น(จัดทำเพื่อการกุศล)...


ที่มา : https://www.youtube.com/@user-hg2wu8uu8z

7,908


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย