"๒๔ อันไหนใจมันชอบ" (หลวงปู่จันทรศรี จนฺททีโป)

 วิริยะ12  


 "๒๔ อันไหนใจมันชอบ"

" .. ท่านพระอาจารย์มั่นท่านแนะนำอีกว่า "ให้ตั้งสติพิจารณากายาคติสติ" อะไรก็ได้ เช่น อย่างเวลาเราบวช พระอุปชฌายะท่านก็สอนมูลกัมมัฏฐาน คือ "เกศา โลมา นขา ทันตา ตโจ" เป็นต้น

เราจะพิจารณาผม หรือจะพิจารณาหนัง "อันไหนซึ่งใจมันชอบ มันเห็นง่าย ท่านบอกให้พิจารณาส่วนนั้น" .. "

"๑๐๓ โอวาทธรรมคำสอน"
หลวงปู่จันทรศรี จนฺททีโป
 

5,431


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย