"สอนเหมือนกันหมด" (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)

 วิริยะ12    28 ธ.ค. 2566

.
 "สอนเหมือนกันหมด"

" .. "คำสอนของหลวงปู่ดุลย์ อตุโล" อีกประการหนึ่ง ที่ท่านแนะนำพรํ่าสอนต่อผู้มาขอแนวทางการปฏิบัติจากท่าน "ไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุสามเณร อุบาสก อุบาสิกา จะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ดี ท่านจะให้ปฏิบัติโดยแนวทางแห่งศีล สมาธิ ปัญญา เหมือนกันหมด"

หลวงพ่อเพิ่ม ท่านได้เล่าว่า สมัยที่ท่านยังเป็นสามเณรและอยู่กับหลวงปู่ดูลย์ ที่วัดบูรพาราม จังหวัดสุรินทร์ "มีคนเคยมาถามหลวงปู่ถึงคำสั่งสอนดังกล่าวของท่านว่า" ..

- สอนเด็ก ก็สอนศีล สมาธิ ปัญญา
- สอนหนุ่มสาว ก็สอนศีล สมาธิ ปัญญา
- สอนผู้เฒ่าผู้แก่ ก็สอนศีล สมาธิ ปัญญา
- สอนพระเณร ก็สอนศีล สมาธิ ปัญญา

" .. ความแหลมคมของสติปัญญาในระดับเด็ก ระดับผู้ใหญ่ ก็มีความแหลมคมไปคนละอย่าง "แต่ในระดับความแหลมคมของสติปัญญาพระอรหันต์นั้น อยู่เหนือความแหลมคมทั้งหลายทั้งปวง"

ความแหลมคมของเข็มนั้นเกิดจากคนเราทำขึ้น "แต่สติปัญญาที่เกิดจากพระพุทธเจ้า และพระอรหันต์ทั้งหลายนั้น เป็นศีล สมาธิ ปัญญา ระดับโลกุตรธรรม" ที่ไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือน "มีความมั่นคงไม่แปรเปลี่ยนอีกแล้ว"

สำหรับสติปัญญา "ระดับปุถุชนก็เป็นศีล สมาธิ ปัญญา" เช่นกัน "แต่เป็นศีล สมาธิ ปัญญาที่จะต้องระมัดระวัง เพราะยังอยู่ในขั้นโลกียธรรม ยังคงมีความเปลี่ยนแปลงผันแปรได้เสมอ"

พระราชวุฒจารย์
(หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)
    



DT014902

วิริยะ12

28 ธ.ค. 2566
 เปิดอ่านหน้านี้  5344 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIES



จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย