"ผู้ไม่ประมาท" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12    2 พ.ย. 2561


 "ผู้ไม่ประมาท"

" .. เป็นผู้ไม่ประมาท "คือคิดนึกเรื่องความเป็นอยู่ของตนแต่ละวัน ๆ ว่าเราทำอะไรบ้าง" กิจภาระที่เราพึงทำ พิจารณาถึงตัวของตนอยู่ตลอดเวลา "ไม่ได้ไปคิดส่งไปหาคนอื่นหรือเพ่งโทษคนอื่น"

เราเพ่งพิจารณาตนโดยเฉพาะแต่ภายในว่า สิ่งใดที่เราทำลงไปแล้วหรือยังไม่ได้ทำ สิ่งนั้น ๆ ที่เราพิจารณานั้น "มันเป็นไปเพื่อความดีหรือเป็นไปเพื่อความชั่ว เมื่อชั่วก็ละเสีย เมื่อดีก็ให้รักษาไว้ตลอดไป" .. "

"ถามตอบต่างประเทศ 3"
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
 
   DT014902

วิริยะ12

2 พ.ย. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5357 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย