"ทำไมคนเราจึงมองไม่เห็นธรรม" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12    23 มี.ค. 2565

.
 "ทำไมคนเราจึงมองไม่เห็นธรรม"

คำถาม : (พระบุญตา ปสนฺนจิตฺโต)

" .. เรื่องของธรรมะเป็นของมีอยู่ประจำในตัวของแต่ละบุคคล "จะสูงจะต่ำหยาบหรือละเอียดก็ดี ทำไมคนเราจึงมองไม่เห็นธรรมนั้น" เพราะเหตุใด .. "

คำตอบ :

" .. "เรื่องธรรมะเป็นของเห็นได้ยากเหมือนกัน" ธรรมะมีประจำไม่ใช่เฉพาะบุคคลเท่านั้น แท้จริงธรรมะเป็นของมีอยู่ทั่วหมดในโลกอันนี้ "ที่ท่านเรียกว่ารูปธรรม นามธรรมนั่นเอง"

ที่คนมองเห็นได้ยาก "ก็เพราะพื้นฐานภูมิของใจมันยังมืดอยู่ด้วยกิเลส" ซึ่งไม่สามารถจะรับรองหรือรับเอาธรรมะนั้นมาไว้คิดพิจารณาค้นคว้า ได้แก่ใจยังไม่สงบ "ความสงบของใจเป็นพื้นฐานที่ตั้งของธรรมะ ธรรมะเป็นความสงบ" คือคนเราโดยมากหาธรรมะ มีแต่คิดส่งส่ายออกไปภายนอก

ถึงรู้ก็ตามเถิด "รู้ตามปริยัติที่บัญญัติไว้ในตำรา" หรือว่าพิสูจน์ตามหลักฐานคือศัพท์หรือคำบาลีนั้น ยังไม่ใช่ตัวธรรมะที่แท้จริง เป็นแต่รู้ตามตำรา จะเอามาใช้ให้ได้ประโยชน์อย่างแท้จริงยังไม่ได้ก่อน

ต่อเมื่อรู้ด้วย "ปัจจัตตัง" เฉพาะตนเท่านั้น จึงจะนำเอามาใช้ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ "ฉะนั้นจึงเป็นของเห็นได้ยาก" .. "

"ถามตอบบัญหาธรรม"
(หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 

:b8: :b8: :b8:

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=17894&sid=2ba2ed0861c38ff46dae0d9326ac3b91   DT014902

วิริยะ12

23 มี.ค. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5374 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย