โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน

 Webmaster  


ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน
ขอเชิญเยาวชนไทย (อายุ ๑๒ - ๑๘ ปี) ร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
หลักสูตร "๙ วันที่ฉันตื่น" ปีที่ ๖
ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๐
ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. ๐๙๕ ๔๘๒ ๑๔๙๖, ๐๙๔ ๙๒๘ ๖๘๙๖, ๐๙๓ ๒๙๐ ๔๗๙๙, ๐๖๑ ๔๓๑ ๓๔๓๓
อีเมล์ : novice.cherntawan@gmail.com หรือคลิ้กอ่านรายละเอียดได้ที่
http://raicherntawan.com/th/news-detail/noviceordination

ที่มา : เพจ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี

17,524


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย