"เมื่อรู้จักสุขทุกข์ จะปฏิบัติอยางไร" (หลวงพ่อชา สุภัทโท)

 วิริยะ12    6 ต.ค. 2565

.
 "เมื่อรู้จักสุขทุกข์ จะปฏิบัติอยางไร"

" .. จะปฏิบัติธรรมอย่างไร คนเราไม่รู้จัก "นึกว่าการเดินจงกรม นึกว่าการฟังธรรม นึกว่าการนั่งสมาธิ เป็นการปฏิบัติ" นั่นเป็นส่วนน้อย ก็จริงอยู่ "แต่มันเป็นเปลือกของมัน"

การปฏิบัติจริง ๆ "ก็ปฏิบัติเมื่อประสบอารมณ์ นั่นแหละการปฏิบัติ" แล้วที่มันประสบอารมณ์อยู่นั้น เช่นมีอะไร "มีคนมาพูดไม่ถูกใจนะ เราเป็นทุกข์ขึ้นมา ถ้าคนพูดให้ถูกใจเรา เราก็เป็นสุข" ตรงนี้แหละตรงที่จะปฏิบัติ "เราจะปฏิบัติอย่างไร" อันนี้สำคัญ

ถ้าเราไปวิ่งกับสุข ไปวิ่งกับทุกข์ "มัวไปวิ่งกับสุข ไปวิ่งกับทุกข์อยู่นั่น" จะวิ่งตลอดจนถึงวันตายก็ไม่พบธรรมะนี่ ก็อยู่ไม่ได้ "เมื่อรู้จักสุขทุกข์ทั้งสองนี้ขึ้นมาเมื่อไร เราจะแก้ไขปัญหาอย่างไรโดยธรรมะ นี่คือการปฏิบัติ" .. "

"รู้แจ้งโลก"
หลวงพ่อชา สุภัทโท
 

https://www.watnongpahpong.org/   DT014902

วิริยะ12

6 ต.ค. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5365 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย