"รู้ทันมันก็ดับ" (หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ)

 วิริยะ12  

.
 "รู้ทันมันก็ดับ"

" .. เวลากิเลสมันเกิดขึ้น "เกิดขึ้นทางกาย เกิดขึ้นทางวาจา เกิดขึ้นทางใจ" รู้ทันมันเดี๋ยวนี้ มันก็ดับไปเดี๋ยวนี้แหละ ตัวสติมันปกครองอยู่เสมอ "ถ้ามีสติอยู่ทุกเมื่อ" มันบ่ได้คุมมันแหละ "ครั้นเกิดขึ้นรู้ทันมันก็ดับ" รู้ทันก็ดับ คิดผิดก็ดับคิดถูกก็ดับ พอใจไม่พอใจก็ดับลงทันทีที่สติ .. "

"เอกซเรย์สภาวธรรม" พฤษภาคม ๒๕๔๘
หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ    

5,421


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย