ถ้ามองเห็นความตาย...

 ลูกโป่ง  ถ้ามองเห็นความตายทุกลมหายใจเข้าออกแล้ว
สบายใจไปเลย
กูก็จะตายสูก็จะตาย...จะมาวุ่นวายกันทำไม

:: หลวงปู่สิม พุทธาจาโร   

5,434


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย