"เกิดขึ้นแปรปรวนและแตกดับ" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

 วิริยะ12    21 ม.ค. 2565

.
 "เกิดขึ้นแปรปรวนและแตกดับ"

" .. การฝึกจิตให้ตั้งมั่น "ก็เพื่อไม่ให้ราคะ โทสะ โมหะ มันครอบงำได้" เราฝึกให้จิตตั้งมั่นเข้าไป "เมื่อเวลาเรื่องใดเกิดขึ้นมา ดีก็ตาม ชั่วก็ตาม เราก็ใช้ปัญญาพิจารณา" ให้รู้เห็นตามความเป็นจริงในเรื่องนั้น ๆ

เรื่องใดก็ตาม "มันเกิดขึ้นในเบื้องต้น ก็ต้องแปรปรวนในท่ามกลางและแตกดับในที่สุด" เป็นอย่างนี้ทุกเรื่องทุกอย่างเลย สิ่งที่มีวิญญาณครองก็ตาม ไม่มีวิญญาณครองก็ตาม ที่มีรูปก็ตาม ไม่มีรูปก็ตาม เหมือนกัน

เมื่อเกิดขึ้นแล้ว แปรปรวนแตกดับไป เหมือนกันหมด "ต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้มันเห็นชัด ตามความเป็นจริง" อย่างนี้ .. "

"ธรรมโอวาท"
พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
    DT014902

วิริยะ12

21 ม.ค. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5308 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย