"ถ้าเราคุมจิตได้ ก็ไม่ไปทุคติ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12    31 มี.ค. 2564

.
 "ถ้าเราคุมจิตได้ ก็ไม่ไปทุคติ"

" .. "สติคอยควบคุมจิตตัวนั้น ให้อยู่ในอำนาจของเรา" ให้คิดก็ได้ ไม่ให้คิดอยู่เฉย ๆ ก็ได้ จะปรุงจะแต่งก็ได้ ไม่ปรุงไม่แต่งอยู่ฉย ๆ ก็ได้ "เรียกว่าเราคุมตัวจิตได้แล้ว"

เราคุมจิตอยู่ในอำนาจของเรา "คนเราเวลาตาย ถ้าเราคุมจิตได้แล้วมันก็ไม่ไปทุคติ" ถ้าคุมจิตไว้ไม่อยู่ ก็ไม่ทราบจะไปเกิดในคติไหน .."

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี 


• เจริญสติเเบบเคลื่อนไหวเพื่อใจตื่นรู้

• นำนั่งสมาธิ 1 ชั่วโมง ไม่ตัดต่อ ⎪อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม

• การรักษาเพลงเพื่อบรรเทาความเครียดความเหนื่อยล้าภาวะซึมเศร้าการปฏิเสธอารมณ์เชิงลบดีท็อกซ์

• ... ของร้อน ....

• "ศีลทำให้มุษย์เป็นเทวดา" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

• อบรมหลักสูตร “พัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข” *** ฟรี *** (๑๗-๒๕ เม.ย. ๒๕๖๗)

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย