"ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

 วิริยะ12  

.
 "ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม"

" .. ในโลกนี้เราก็รู้กันอยู่ทุกคนแล้ว อัตภาพร่างกายนี้น่ะเต็มไปด้วยภัยวิบัติ อันตรายที่อยู่รอบด้าน "ไอ้ที่เรายังไม่ล้มไม่ตาย ไม่มีภัยอันตรายใดใดมาเบียดเบียนอยู่นี่ ก็เนื่องมาแต่เพราะมีบุญ บุญรักษาเราไว้" ขอให้เข้าใจ

คนมีกรรมมีเวร ได้สร้างความชั่ว ได้เบียดเบียนคนอื่น ๆ ฆ่าคนอื่นมาแต่ก่อน ไอ้กรรมเวรก็ติดตามมา "เกิดมาในชาตินี้ก็ถูกเขาฆ่าตายเยอะแยะ" เลยชีวิตไม่ไปถึงไหนแล้ว

สำหรับพวกเราที่ยังมีชีวิตอยู่ "ไม่มีภัยอันตรายใด ๆ ก็เพราะเหตุว่ามีคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เป็นที่พึ่งอยู่ในใจ" มีคุณพระธรรมและคำตรัส "เราประพฤติถูกธรรม พระธรรมย่อมรักษาเรา" เราก็ย่อมอยู่เย็นเป็นสุขสบายดี

เหมือนอย่างที่พระพุทธภาษิตที่ยกขึ้นเบื้องต้นว่า "ธัมโม หเว รักขติ ธรรมมจาริง" พระธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมไม่ให้ตกไปในที่ชั่ว "ธัมโม สุจินโน สุขมาวาหาติ" ธรรมที่ผู้ประพฤติดีแล้วย่อมนำสุขมาให้ ดังนี้ .. "

"พระธรรมเทศนา" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ) 
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=18186   

5,418


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย