"ภาวนามยปัญญา ปัญญาแท้" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    28 มี.ค. 2561

 "ภาวนามยปัญญา ปัญญาแท้"

" .. สรุปลงแล้ว "คือสติปัญญาในวงจิตตภาวนานี้เท่านั้น" เป็นที่จะล้างป่าช้าภายในจิตใจออกให้หมดโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือ คือปัญญาประเภทนี้เท่านั้น ไม่มีปัญญาใดในสามแดนโลกธาตุนี้ที่จะสามารถถอดถอนกิเลสออกไปได้โดยลำดับลำดา

มี "ปัญญาที่กล่าวมา ๓ ประเภทนั้นแหละ" ดังที่เคยพูดแล้ว ..

- "สุตมยปัญญา" การได้ยินได้ฟังจากครูจากอาจารย์ เพื่อสติปัญญาเพื่ออุบายวิธีที่จะนำไปใช้ในการแก้กิเลสของตน
- "จินตามยปัญญา" คิดอ่านไตร่ตรองด้วยอุบายแยบคายเพื่อจะแก้กิเลส เพื่อแก้กิเลส
- "ภาวนามยปัญญา" นี้เป็นที่รวมแห่งปัญญาทั้งหลาย "นี่ละปัญญาแท้ เครื่องมือแท้ที่จะแก้วัฏจักรออกภายในจิต" มีปัญญานี้ประเภทเดียวเท่านั้น รวมลงไปอยู่ประเภทนี้อย่างเดียว จำให้ดีผู้ปฏิบัติ .."

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=986&CatID=3DT014902

วิริยะ12

28 มี.ค. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  4864 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย