"ทั้งส่งเสริมทั้งทำลาย" (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)

 วิริยะ12    20 มิ.ย. 2565

.
 "ทั้งส่งเสริมทั้งทำลาย"

.. กาลครั้งนั้น หลวงปู่ได้ให้โอวาทเตือนพระธรรมทูตครั้งแรก มีใจความตอนหนึ่งว่า ..

" .. ท่านทั้งหลาย การที่จะออกจาริกไปเพื่อเผยแผ่ประกาศพระศาสนานั้น "เป็นได้ทั้งส่งเสริมพระศาสนาและทำลายพระศาสนา" ที่ว่าเช่นนี้ เพราะองค์ธรรมทูตนั้นแหละตัวสำคัญ "คือเมื่อไปแล้วประพฤติตัวเหมาะสม มีสมณสัญญาจริยาวัตรงดงามตามสมณวิสัย ผู้พบเห็นหากยังไม่เลื่อมใสก็จะเกิดความเลื่อมใสขึ้น" ส่วนผู้ที่เลื่อมใสแล้ว ก็ยิ่งเพิ่มความเลื่อมใสยิ่งขึ้นเข้าไปอีก

"ส่วนองค์ที่มีความประพฤติและวางตัว ตรงกันข้ามนี้ย่อมทำลายผู้ที่เลื่อมใสแล้วให้ถอยศรัทธาลง สำหรับผู้ที่ยังไม่เลื่อมใสเลย ก็ยิ่งถอยห่างออกไปอีก" จึงขอให้ทุกท่าน "จงเป็นผู้พร้อมไปด้วยความรู้และความประพฤติไม่ประมาท สอนเขาอย่างไร ตนเองต้องทำอย่างนั้น" ให้ได้เป็นตัวอย่างด้วย .. "

"หลวงปู่ฝากไว้"
หลวงปู่ดูลย์ อตุโล
 DT014902

วิริยะ12

20 มิ.ย. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  4887 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย