"ธรรมเมตตา ฉบับที่ ๙" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

 วิริยะ12    10 มี.ค. 2562

.
 "ธรรมเมตตา ฉบับที่ ๙"
วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๖

" .. การภาวนาละกิเลสให้หมดไปจริง ๆ นั้น ต้องปฏิบัติดังนี้ "เมื่อกำหนดคำบริกรรม กำหนดลมหายใจ จนจิตตั้งมั่นดีแล้ว ต้องกำหนด รูปร่างกายของเราเอง นับตั้งแต่ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง ไปตลอด" หมดในร่างกายนี้ให้เห็นตามความเป็นจริง ที่มันตั้งอยู่ มันเสื่อมไป ทรุดโทรมไปด้วยความเจ็บไขได้ปวย มีทวารทั้ง ๙ เป็นสถานที่ไหลออกไหลเข้าซึ่งของไม่งาม

คนที่เกิดมาแล้วมักจะหลง ไม่ค่อยกำหนดดูว่า ตัวเรานี้เมื่อมาปฏิสนธิมาเกิดในท้องของมารดา ต้องมาเอาก้อนอสุภกรรมฐาน "อยู่ในท้องมารดานานถึงสิบเดือนจึงได้คลอดออกมา ในวันคลอดนั้นปฏิกูลขนาดไหนในบริเวณคลอดเต็มไปด้วยนั้าเลือดนั้าเหลือง กลิ่นเหม็น กลิ่นคาว"

นี้แหละรูปกายนี้เป็นของไม่งาม "จงกำหนดให้เห็น ถ้ายังไม่เห็น ก็ให้พิจารณาจนถึงวันตาย" สุดท้ายเมื่อได้พิงธรรมกัณฑ์นี้แล้ว จงพากันกำหนดกาย อันเป็นอุบายกิเลสให้หมดไป .. "

อาจารย์ส่งจิตมาช่วยเสมอ
พระครูสันติวรญาณ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)    DT014902

วิริยะ12

10 มี.ค. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5370 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย