"ของทิ้งของพระอริยะเจ้า" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12    1 พ.ย. 2564

.
 "ของทิ้งของพระอริยะเจ้า"

" .. "คนเราเกิดมาแล้ว มาแย่งมาชิงกันว่า กิเลสเหล่านั้นเป็นของดิบของดีวิเศษวิโส" แย่ง แข่งดี แข่งเด่น "แย่งชิงความเป็นใหญ่เป็นโตกัน แย่งลาภ แย่งยศ ความสรรเสริญทั้งปวง" กลัวแต่จะไม่ได้เป็นของเรา

"แท้จริงแล้วมันเป็นของทิ้งของพระพุทธเจ้าและเหล่าพระอริยะเจ้าทั้งหลาย" พระองค์ทิ้งไปแล้ว "เรายังหาว่าเป็นของดีอยู่" .. "

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี    DT014902

วิริยะ12

1 พ.ย. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5317 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย