"ใจมีพุทโธแล้วใหญ่กว่าเขาหมด" (หลวงปู่ฝั้น อาจาโร)

 วิริยะ12    30 ต.ค. 2564

.
 "ใจมีพุทโธแล้วใหญ่กว่าเขาหมด"

" .. เมื่อใจมีความสุขความสบาย สิ่งทั้งหลายมันก็สบายนะ เรื่องสำคัญมันเป็นอย่างงั้น หายเมื่อยหรือยังล่ะ จะนอนก็นอนเพ่งดูหัวใจจนหลับ "ใจมีพุทโธแล้วเป็นใหญ่กว่าเขาหมด"

ใหญ่กว่าพระอินทร์พระพรหม เทวบุตร เทวดา ยักษ์ กุมพน กุมภัณฑ์ พญาครุฑ พญานาค "พุทโธนี่ของเล็กน้อยเมื่อไหร่ล่ะ ใจเราเป็นใหญ่กว่าทั้งหมดล่ะนะ" เรื่องเป็นอย่างนั้น เข้าใจไหมล่ะ เอ้าเลิกกันได้ .. "

"พิจารณากาย พิจารณาใจ"
หลวงปู่ฝั้น อาจาโร
 


• ความโลภเป็นบ่อเกิดแห่งหายนะ

• พระครูภาวนารังสี ( เปลื้อง วิสฏฺโฐ ) วัดใหญ่ชัยมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา (2445 - 2536)

• ๓๒.ปางประทานโอวาทหรือปางแสดงโอวาทปาติโมกข์

• บทสวดทิพย์มนต์ [ต้นฉบับ] โดย ท่านพ่อลี ธมฺมธโร วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ

• อบรมหลักสูตร “พัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข” *** ฟรี *** (๑๗-๒๕ เม.ย. ๒๕๖๗)

• รัตนสูตรปราบภัย ๓ ประการ ณ เมืองไพศาลี อาณาจักรวัชชี

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย