"จงเห็นความสำคัญของสติ" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

 วิริยะ12    8 มี.ค. 2564

.
 "จงเห็นความสำคัญของสติ"

" .. "ไม่มีใครอยากเป็นคนไม่ดี ไม่มีใครอยากเป็นคนชั่ว" แต่ที่พากันเป็นคนชั่วคนไม่ดี "ก็เพราะตกอยู่ใต้อำนาจของกรรม" โดยไม่รู้ตัวว่ากำลังถูกกรรมบัญชา ถูกกรรมสั่งให้ยอมเป็นคนไม่ดี ความยินยอมพร้อมใจไปกับกรรม "ก็เพราะขาดสติอย่างสิ้นเชิง" จนไม่รู้ดี ไม่รู้ชั่ว ไม่รู้ความควร ไม่รู้ความไม่ควร

"สติจึงสำคัญนัก สำคัญที่สุด" สติจะทำให้ผู้มีสติรู้ผิดรู้ชอบดังกล่าวแล้ว "ไม่มีใครอยากทำผิด ถ้ามีสติรู้ตัวรู้ผิดชอบ" จะรู้เมื่อกรรมเข้ามาบัญชา จะไม่ยอมแพ้กรรม "นั่นก็คือจะสามารถรักษาตัวให้พ้นจากการเป็นคนคิดชั่ว" คนพูดชั่ว คนทำชั่วได้

"จงเห็นความสำคัญที่สุดของสติ" พยายามมีสติไว้ให้เสมอ "คือพยายามอย่าให้ขาดสติ อะไรเกิดขึ้นได้จะได้ไม่ยอมเป็นผู้แพ้กรรม" จะรู้ถูกรู้ผิด รู้ดีรู้ชั่ว รู้ผิดรู้ชอบ อะไรจะพาไปถูกก็รู้ อะไรจะพาไปผิดก็รู้ อะไรจะพาไปดีก็รู้ อะไรจะพาไปชั่วก็รู้

"ความมีสติรู้เช่นนี้สำคัญนัก" ให้มีสติจริง ให้รู้จริง จะไม่ตกอยู่ใต้บังคับบัญชาที่เลวร้ายรุนแรงของกรรม กรรมที่ทุกคนได้ทำไว้มากมายด้วยกันทั้งนั้น เพราะเป็นสิ่งที่สั่งสมมานับภพนับชาติไม่ถ้วน .. "

"แสงส่องใจ" ๑ มกราคม ๒๕๔๙
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร DT014902

วิริยะ12

8 มี.ค. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5265 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย