"เห็นคุณเห็นโทษ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    7 ต.ค. 2564

.
 "เห็นคุณเห็นโทษ"

" .. คนเราเมื่อมีความเชื่อทั้งโทษทั้งคุณอย่างเต็มใจแล้ว "ความมุ่งมั่นที่จะสลัดทั้งโทษที่เห็นว่าไม่ดีและการก้าวเข้าถึงคุณ ย่อมมีกำลังเต็มหัวใจด้วยกัน" เมื่อมีกำลังใจแล้วย่อมสามารถประกอบความพากเพียรด้วยความเต็มใจ ไม่ว่าหนักว่าเบา

"เพราะใจเป็นสำคัญ กำลังอยู่ที่ใจ" จึงไม่มีอำนาจหรือกำลังใดเสมอเหมือนกำลังใจนี้เลย "สิ่งใดก็ตามเมื่อได้ถึงใจแล้ว" ย่อมสามารถทำได้ด้วยกันทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่ว "ใจจึงเป็นสิ่งสำคัญมากในตัวคน ท่านจึงสอนให้อบรมใจในทางที่ถูกต้องดีงาม" ใจจะมีกำลังทำประโยชน์อย่างมหาศาลไม่มีประมาณ .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
https://luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=1867&CatID=3DT014902

วิริยะ12

7 ต.ค. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5109 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย