พระธรรมวินัย ตัวแทนครูอาจารย์" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)


 "พระธรรมวินัย ตัวแทนครูอาจารย์"

" .. "พระธรรมพระวินัยเป็นครูเป็นอาจารย์ให้แก่ทุกคน" แต่คนทุกคน ต้องทำตามพระวินัย อย่าล่วงเกิน อย่าประมาทพลาดพลั้ง ให้มีสติทุก ขณะตาเห็นรูป หูฟังเสียง จมูกดมกลิ่น ลิ้นลิ้มรส กายถูกต้องโผฏฐัพพะ ทุกขณะใจคิดธรรมารมณ์ "อย่าหลงใหลไปในข้างที่ดีจนดีแตก อย่าให้ จิตหลงไปในทางชั่วจนถอนตัวไม่ขึ้น"

จงระลึกอยู่เสมอว่า "พระธรรม ท่านพร่ำสอนเราอยู่ทุกลมหายใจ ว่าให้ท่าดีทางกาย ให้พูดดีทางวาจา ให้คิดดีทางใจ" พระวินัยนั้นสอนให้ละออกไปสิ่งใดไม่ดื ผิดศีล อย่าทำ อย่าพูด "ไม่ให้พากันพาตัวท่าชั่ว ทั้งในที่สับและที่แจ้ง"

ไม่ให้ความโลภ อยากได้มานอนอยู่ในดวงใจ จนประพฤติผิดพระวินัยไม่รู้สึกตัว "ถ้าคนทุกคนท่าตามครู คือพระวินัย ดังกล่าวมา ก็จะได้รับแต่ความสุขความ เจริญอย่างเดียว ดังนี้แลฯ" .. "

"ธรรมเมตตา ฉบับที่ ๑๑" ๓๐ สิงหาคม ๒๔๐๖
หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
 DT014902

วิริยะ12

8 ส.ค. 2561 เวลา 07:07 น.
 เปิดอ่านหน้านี้  3145 


  แสดงความคิดเห็น


Go to top

จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย