"บุญหนหลังติดตามตน" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

 วิริยะ12  

.
[color=#0000FF]"บุญหนหลังติดตามตน"

" .. เราจะไปเกิดในที่ดีมันยากแล้ว บุญมันบ่ถึงเขา เราต้องทำเอา "เกิดเป็นมนุษย์เป็นสัตว์อันสูงสุด" ก็เป็นเพราะ "ปุพเพกะตะ ปุญญะตา บุญหนหลังมาติดตามตน" ให้เกิดเป็นผู้สมบูรณ์บริบูรณ์

ครั้นเป็นผู้สมบูรณ์แล้วก็ "อัตตะสัมมาปะณิธิ ให้ตั้งตนอยู่ในที่ชอบ" อย่าไปตั้งตนอยู่ในที่ชั่ว รักษาศีล ให้ทาน หัดทำสมาธิอย่าให้ขาด ศีลห้ารักษาให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ ศีลแปดให้รักษา ให้พากันภาวนาอยู่

สมาธิมันไม่มีที่อื่น "ให้นั่งภาวนา พทโธ ๆ" ไม่ต้องร้องให้มันแรงดอก ให้มันอยู่ในใจซื่อ ๆ ดอก "การภาวนาก็เป็นอริยทรัพย์ภายใน" มันจะติดตามไปทุกภพทุกชาติ "ติดไปสวรรค์ ลงมามนุษย์" มาตกอยู่ในที่มั่งคั่งสมบูรณ์บริบูรณ์ ไม่ยากไม่จน "ทรัพย์อันนี้ติดตามไป" บ่มีสูญหายดอก ตามไปจนสิ้นภพสิ้นชาติ .. "

"อนาลโยวาทะ" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)
จัดพิมพ์เป็นธรรมทาน โดย นพ.อวย – ส่งศรี เกตุสิงห์     

5,390


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย