"ความสงบของปัญญา" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)


"ความสงบของปัญญา"

" .. ความสงบของปัญญานั้น "เมื่อจิตสงบแล้ว ไม่กลัวรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะและไม่กลัวธรรมารมณ์" ไม่กลัว "กระทบมันเดี๋ยวนี้ รู้มันเดี๋ยวนี้ กระทบมันเดี๋ยวนี้ ทิ้งมันเดี๋ยวนี้ กระทบมันเดี๋ยวนี้ วางมันเดี๋ยวนี้" เรื่องสงบของปัญญาเป็นอย่างนี้ .. "

"กว่าจะเป็นสมณะ"
หลวงปู่ชา สุภัทโทDT014902

วิริยะ12

 เปิดอ่านหน้านี้  3117 


  แสดงความคิดเห็น


Go to top

จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย