"ความสำคัญของใจ" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

 วิริยะ12    23 ส.ค. 2564

.
 "ความสำคัญของใจ"

" .. "ใจมีความสำคัญนัก มีความสำคัญที่สุด" พระพุทธองค์ทรงยกย่องใจให้มีความสำคัญที่สุด "ใจทำให้ผู้มีภพชาติที่ต่ำภพชาติที่ไม่สูง ไม่เป็นคนเลวได้" แม้มีใจที่มุ่งมั่นทำความดี

แต่แม้เป็นผู้มีภพชาติที่ดี ที่สูง "ใจก็ทำให้เป็นคนใจต่ำ เป็นคนเลวได้" แม้มีใจที่ไม่ใฝ่ดีไม่มุ่งมั่นในการทำดีเพื่อให้สมกับชาติภพของตน "ตนเกิดในภพชาติที่ต่ำเป็นคนดีได้ คนเกิดในภพชาติที่สูงเป็นคนไม่ดีได้"

"คนเกิดในภพชาติที่สูงเป็นคนไม่ดีได้ มีใจต่ำได้" แม้มีใจที่ไม่ใฝ่ดี ไม่มุ่งมั่นทำความดี เพื่อให้พ้นจากภพชาติที่ต่ำต้อยของตน "คิดให้ดีจะเห็นความสำคัญของใจ" ยิ่งกว่าความสำคัญของชาติภพ .. "

"แสงส่องใจ" วันอาสาฬหบูชา ๒๕๕๒
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร 

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=6&t=33155   DT014902

วิริยะ12

23 ส.ค. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5359 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย