เราเกิดมาในชาตินี้เป็นบุญลาภอันประเสริฐ

 ลูกโป่ง    6 ก.ค. 2555

"เราเกิดมาในชาตินี้เป็นบุญลาภอันประเสริฐ

ที่ได้มาพบพระพุทธศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐในโลก

สมควรที่จะลงมือปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์โดยความไม่ประมาท

กิเลสบาปธรรมจะได้น้อยเบาบางจากดวงจิตของตน

การที่คนเราจะพ้นทุกข์ไปไม่ได้

ก็เพราะไม่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเอง"


:: หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ    


ที่มา : fb Dhammacafe.com (ธรรมะคาเฟ่ดอทคอม :: ผ่อนพัก ตระหนักรู้)

DT0329

ลูกโป่ง

6 ก.ค. 2555
 เปิดอ่านหน้านี้  5308 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย