จงเห็นความสำคัญที่สุดของสติ

 ลูกโป่ง    24 ธ.ค. 2554

สติจึงสำคัญนัก สำคัญที่สุด
สติจะทำให้ผู้มีสติรู้ผิดรู้ชอบดังกล่าวแล้ว
ไม่มีใครอยากทำผิด
ถ้ามีสติรู้ตัวรู้ผิดชอบ จะรู้เมื่อกรรมเข้ามาบัญชา
จะไม่ยอมแพ้กรรม
นั่นก็คือจะสามารถรักษาตัว
ให้พ้นจากการเป็นคนคิดชั่ว คนพูดชั่ว คนทำชั่วได้

จงเห็นความสำคัญที่สุดของสติ
พยายามมีสติไว้ให้เสมอ คือ พยายามอย่าให้ขาดสติ
อะไรเกิดขึ้นจะได้ไม่ยอมเป็นผู้แพ้กรรม
จะรู้ถูกรู้ผิด รู้ดีรู้ชั่ว รู้ผิดรู้ชอบ
อะไรจะพาไปถูกก็รู้ อะไรจะพาไปผิดก็รู้
อะไรจะพาไปดีก็รู้ อะไรจะพาไปชั่วก็รู้

ความมีสติรู้เช่นนี้สำคัญนัก
ให้มีสติจริง ให้รู้จริง
จะไม่ตกอยู่ใต้บังคับบัญชาที่เลวร้ายรุนแรงของกรรม

:: สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกDT0329

ลูกโป่ง

24 ธ.ค. 2554
 เปิดอ่านหน้านี้  4650 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย