"ฆ่าตัวตายเป็นบาป อย่าทำ" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

 วิริยะ12  

.
 "ฆ่าตัวตายเป็นบาป อย่าทำ"

" .. การทำสมาธิภาวนานั้น บางที ทำยังไงมันก็แข็ง ๆ อยู่อย่างนั้น ทำสมาธิไม่ลง ทำยังไงก็ไม่ลง ทำไป ๆ มันไม่สงบ บอกมันว่า "เจ้าเป็นผีนรกวิ่งขึ้นจากอเวจี" จึงแข็งกระด้างเพราะไฟเผา "ไล่ให้มันลงไปจมอเวจีอีก อย่าให้มันขึ้นมาอีก ให้อเวจีเผาต้มมันอีก" ด่าอีกแล้วก็ลงนอน ..

พอเช้ามาก็ไปถ่ายโถนล้างกระโถน ปฏิบัติท่านอาจารย์มั่น ท่านอาจารย์ลุกขึ้นมาว่า ..

“ท่านขาว คนเป็นประเสริฐอยู่ มาด่าตนเฮ็ดหยัง" ให้ลงนรกอเวจียังไงนี่ ประจานตนนี่ ท่านประกอบกิจอยู่อย่างนี้แล้ว "หนักเข้าละฆ่าตัวตายหนา" ครั้นฆ่าคนตายแล้วนับชาติไม่ได้หนา ที่ฆ่ากันอยู่นี่ ไม่มีพ้นทุกข์แล้ว

"ความที่โกรธนี่หนักเข้า ๆ ก็เลยฆ่าตัวตาย ฆ่าตัวตายแล้วก็ห้าร้อยชาติไปเที่ยวเอาภพเอาชาติ" ทำเวรผูกเวรกัน ฆ่าตัวตายอย่างนั้นแหละ "อย่าไปทำอีกเทียว" ตนบริสุทธิ์ "อย่าไปท้าตนอย่างนั้นอย่างนี้"

ท่านพระอาจารย์มั่นนั้น ใครนึกอย่างใด ทำอย่างใด ท่านรู้โม้ด ท่านก็อยู่กุฏิโน่นแน่ะ .. "

"อนาลโยวาท"
หลวงปู่ขาว อนาลโย
 

5,430


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย