"มานะ ความถือตัว" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

 วิริยะ12    20 ม.ค. 2564

.
 "มานะ ความถือตัว"

" .. มานะความถือตัวจะเกิดก็ต่อเมื่อคิดปรุงแต่งว่า "เราต้องถือตัวเราไว้ เพราะเราดีกว่าเขา" เดี๋ยวเขาจะนึกว่าเราเป็นคนระดับเดียวกับพวกเขาจะดูถูกได้ และก็อาจจะคิดปรุงแต่งยืดยาวต่อไปในทำนองนี้ได้อีกมากมาย

"ยิ่งคิดปรุงแต่งไปในทำนองดังกล่าวมากอีกเท่าไร มานะถือตัวก็จะยิ่งมากขึ้นแรงขึ้นเพียงนั้น" ให้เกิดความสับสนวุ่นวาย ความร้อนความมืดแห่งสติปัญญาพรางความประภัสสรแห่งจิตเพียงนั้น

"ความคิดปรุงแต่งเป็นเหตุให้เกิดมานะความถือตัว" จึงต้องระวังความคิดปรุงแต่งให้ดีที่สุด พยายามยับยั้งที่จะไม่ให้มีความคิดปรุงแต่งให้มากที่สุด เมื่อบังคับไม่ได้จริงแล้วก็พึงพยายาม "อย่าคิดปรุงแต่งที่จะนำให้เกิดอุปกิเลส" เช่น มานะถือตัวเป็นต้น .. "

"แสงส่องใจ" ๓ ตุลาคม ๒๕๒๙
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร 
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=10923DT014902

วิริยะ12

20 ม.ค. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5107 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย