"ธรรมเมตตา ฉบับที่ ๑๒" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

 วิริยะ12    3 มี.ค. 2562


 "ธรรมเมตตา ฉบับที่ ๑๒"
วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๖

" .. "การฝึกหัดทำจิตในสมาธิภายใน ให้ทำอยู่เสมอไม่ว่าเวลาใด" จิตให้มีความระลึกอยู่ในดวงจิต ดวงที่รู้อยู่ภายใน "คอยระวังจิตดวงในไม่ให้หลงตามสังขารจิต" จิตที่ไปไม่เอา ให้เอาดวงจิตที่รู้อยู่ ดวงจิตที่รู้อยู่นี้ ไม่ไดไปที่ไหน

"ตั้งแต่เกิดมาก็อยู่ภายในนี่เอง ขณะใดที่จิตสังขารมันไปก็ยังรู้อยู่ว่าจิตเราไป ขณะที่จิตสังขารมันกลับมาก็รู้ว่ามันกลับมา" ให้ทุกคนกำหนดไหได้ว่า จิตดวงในนี้ อยู่ภายในนี้แล้ว ไม่ต้องไปหาที่อื่น "จงรู้เฉพาะหน้าเฉพาะใจอยู่เสมอ ๆ รู้ใหใด้ทุกอิริยาบถ ทั้งนั่งทั้งนอน ตั้งมั่นอยู่ในจิตดวงที่รู้อยู่นี้"

นอกจากจิตที่รู้อยู่นี้ทั้งหมด เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอน นอกจากจิตที่รู้อยู่นี้เป็นทุกข์ทั้งโลก นอกจากจิตที่รู้อยู่นี้ เป็นของที่ไม่ใช่ตัวตนของเรา ไม่ควรลุ่มหลงไปกับสิ่งใด ๆ ทั้งหมด "ควรรู้ อยู่เห็นอยู่ในเวลาปัจจุบันนี้อย่างเดียว ถ้าผู้ปฏิบัติมาทำความเพียรเพื่อละกิเลส รวมกำลังจิตลงไปสู่ดวงจิตที่รู้อยู่นี้ให้เต็มที่แล้ว ก็จะเกิดความรู้แจ้งได้แสงสว่างในธรรมปฏิบัติทุก ๆ คนไป" .. "

โดยความเมตตาถึงทุกคนอยู่เสมอ
พระครูสันติวรญาณ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)    DT014902

วิริยะ12

3 มี.ค. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5343 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย