"ก็มีอยู่อย่างเก่า" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

 วิริยะ12  

.
 "ก็มีอยู่อย่างเก่า"

" .. อันคนสรรเสริญเยินยอก็อย่าไปดีใจ คนอื่นติเตียนนินทาก็อย่าไปเสียอกเสียใจ "เพราะความสรรเสริญนินทามีอยู่ในโลกนี้" ก่อนพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ก็มีอยู่อย่างนี้

พระพุทธเจ้ามาตรัส จนดับขันธ์เข้าสู่นฤพานนานสองพันปีกว่า "ก็มีอยู่อย่างเก่า" เราเกิดมาชาตินี้ ความสรรเสริญนินทาก็มีอยู่อย่างเก่านั้นเอง .. "

"หลวงปู่สอนว่า"
หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
    

5,381


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย