ถ้าใจยังไม่นิ่งให้ดูลมเข้าออกอย่างเดียวก่อน : ท่านพ่อลี ธัมมธโร

 จำปาพร    23 พ.ค. 2558

พระอาจารย์ลี ธัมมธโร
วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ

...

หายใจลงไปถึงคอหอยแล้ว ให้กระจายออกไปทางข้างซ้ายข้างขวา
ผ่านปอด แล้วก็ถึงหัวใจ แล้วลงไปสู่ส่วนกลาง
เหมือนกับเรือยนต์ที่แล่นไปในน้ำเป็นปีก ๒ ข้าง
แหวกโปร่งโล่งไปโดยตลอด

ถ้าใจยังไม่นิ่ง ให้มองดูแต่ลมเข้า ลมออกอย่างเดียว
ไม่ต้องไปดูว่าดีหรือไม่ดี จะทำให้ใจวอกแวกไป
เหมือนชาวสวนถางหญ้าไว้มากนัก ปลูกไม่ทัน หญ้าก็จะขึ้นมาอีก
ให้ถางเฉพาะตรงที่ที่จะทำการเพาะปลูกนั้นเสียก่อนจึงจะได้ผลDT017019

จำปาพร

23 พ.ค. 2558
 เปิดอ่านหน้านี้  5264 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย