"ไม่รู้จักเหตุแห่งทุกข์" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 วิริยะ12    17 ม.ค. 2562

.
 "ไม่รู้จักเหตุแห่งทุกข์"

" .. "กามทั้งหลายเหมือนเนื้อเข้าไปอุดซี่ฟันเท่านั้น" ไม่มีอะไรมากไปกว่านั้น "เมื่ออุดแล้วก็เป็นทุกข์" เมื่อทุกข์ก็แก้ทุกข์โดยที่ว่า "เอาไม้มาจิ้มออก ๆ" แล้วก็มองเห็นสุข

แล้วก็หาเรื่องทุกข์เพิ่มไว้อีก "ไม่หาเรื่องแก้ทุกข์ โดยหยุดการกินเนื้อ" นี้คือ "คนไม่รู้จักเหตุของทุกข์" ก็สร้างแต่กองทุกข์ไม่มีทางจบลงได้ .. "

"สุภัททานุสรณ์" (หน้า ๒๓)
หลวงปู่ชา สุภัทโท

 DT014902

วิริยะ12

17 ม.ค. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5279 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย