"ภาวนาทำได้ตลอดเวลา" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 วิริยะ12    3 ธ.ค. 2563


 "ภาวนาทำได้ตลอดเวลา"

" .. การภาวนานั้น "ไม่ใช่ว่าจะนั่งหลับตาภาวนาอย่างเดียว" แต่ต้องทำและทำได้ตลอดเวลา การยืน การเดิน การนั่ง การนอน ให้มีสติประคับประคองอยู่เสมอ

การตามดูใจของตัวเองนี้น่าสนใจมาก "ใจที่ย้งไม่ได้ฝึก มันก็คอยวิ่งไปตามนิสัยความเคยชินที่ยังไม่ได้ฝึกไม่ได้อบรม" มันเต้นคึกคักไปตามเรื่องตามราว ดามความคะนอง เพราะมันยังไม่เคยถูกฝึก "ด้งนั้นจงฝึกใจของตัวเอง" .. "

"พระธรรมเทศนา"
หลวงปู่ชา สุภัทโท
 DT014902

วิริยะ12

3 ธ.ค. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  5266 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย