"คุณของปัญญา" (สมเด็จพระญาณสังวร)

 วิริยะ12    10 ส.ค. 2561

 "คุณของปัญญา"

" .. "คุณที่สำคัญยิ่งประการหนึ่งของปัญญา คือความเข้าใจในโลกธรรม" ความเข้าใจในชีวิตว่า "เมื่อเกิดอยู่ในโลก ก็ต้องพบโลกธรรมทั้ง ๘" และโลกธรรมนั้นก็เช่นเดียวกับ "สิ่งทั้งปวงธรรมทั้งปวง ย่อมเกิดขึ้นและดับไปเป็นธรรมดา"

"สรรเสริญและนินทา" ก็เป็นโลกธรรมย่อมต้องพบด้วยกันทุกคน "พระพุทธเจ้ายังทรงพบ และย่อมเกิดขึ้นและดับไป" เป็นธรรมดาเช่นกัน "บัณฑิตคิอผู้มีปัญญา เมื่อประสบนินทาและสรรเสริญจึงมีจิดตั้งมั่น ไม่หวั่นไหว" .. "

"แสงส่องใจ"
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๙
 


• ไม่ว่าปีไหน ไหว้สิ่งนี้ประเสริฐ (กำเนิดศาสนา)

• เจลแอลกอฮอล์ตรางู 70%

• หลักในการตอบ ๔ วิธี

• ภูมิแพ้ แก้ที่ต้นเหตุด้วย พลูพลัส

• อบรมหลักสูตร “พัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข” *** ฟรี *** (๑๗-๒๕ เม.ย. ๒๕๖๗)

• น้องเม สุดยอด ซิวแชมป์ยูเอสเกิร์ลจูเนียร์ครั้งแรก

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย