"คุณของปัญญา" (สมเด็จพระญาณสังวร)
 วิริยะ12   10 ส.ค. 2561

 "คุณของปัญญา"

" .. "คุณที่สำคัญยิ่งประการหนึ่งของปัญญา คือความเข้าใจในโลกธรรม" ความเข้าใจในชีวิตว่า "เมื่อเกิดอยู่ในโลก ก็ต้องพบโลกธรรมทั้ง ๘" และโลกธรรมนั้นก็เช่นเดียวกับ "สิ่งทั้งปวงธรรมทั้งปวง ย่อมเกิดขึ้นและดับไปเป็นธรรมดา"

"สรรเสริญและนินทา" ก็เป็นโลกธรรมย่อมต้องพบด้วยกันทุกคน "พระพุทธเจ้ายังทรงพบ และย่อมเกิดขึ้นและดับไป" เป็นธรรมดาเช่นกัน "บัณฑิตคิอผู้มีปัญญา เมื่อประสบนินทาและสรรเสริญจึงมีจิดตั้งมั่น ไม่หวั่นไหว" .. "

"แสงส่องใจ"
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๙
 DT014902

วิริยะ12

10 ส.ค. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  3562 

  ความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย