"ให้รีบทำเร็ว ๆ" (หลวงปู่จันศรี จนฺททีโป)

 วิริยะ12    26 ส.ค. 2564

..
 "ให้รีบทำเร็ว ๆ"

" .. จะทำอะไร "ที่เป็นบุญเป็นกุศลให้รีบทำเสีย" ถ้าเราช้าอยู่ เวลาจะตายถึงจะทำบุญ "ดังนั้นให้ทำในขณะที่เรายังไม่เจ็บ ไม่ไข้ ให้รีบทำเสียให้เร็ว ๆ" เท่าที่เราคิดได้และทำใจของเราให้มั่นคงดำรง มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต ทำจิตใจให้ผ่องใสตลอดไป .. "

"๑๐๓ โอวาทธรรมคำสอน"
หลวงปู่จันศรี จนฺททีโป    DT014902

วิริยะ12

26 ส.ค. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5346 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย