"เรียนด้วยปฏิบัติด้วย" (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)

 วิริยะ12    18 พ.ย. 2563

.
 "เรียนด้วยปฏิบัติด้วย"

" .. ถ้าเราเรียนปริยัติไม่ได้ปฏิบัติก็ไม่ได้รับผล "เหมือนกับคนเลี้ยงโค" ตอนเช้าก็ต้อนโคออกไปกินหญ้า ตอนเย็นก็ต้อนโคมาเข้าคอกเท่านั้น "แต่ไม่เคยได้กินนํ้านมโค" ดีแต่ว่าได้ต้อนออกไปจากคอกตอนเช้าแล้วก็ต้อนโคเข้ามาเท่านั้น

"ไม่เคยกินนํ้านมโคเลย" แต่นั่นเรียนก็ดีหรอก แต่อย่าให้เป็นอย่างนั้นให้ได้เลี้ยงโคด้วยได้กินนํ้านมโคด้วย "นี่ก็ต้องเรียนให้รู้ด้วยปฏิบัติด้วย" ถึงจะถูกต้องดี .. "

"สุภัททานุสรณ์์"
พระโพธิญาณเถร(หลวงปู่ชา สุภทฺโท)
    DT014902

วิริยะ12

18 พ.ย. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  5366 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย