"๕๕ ปัจจุบันธรรม" (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป)

 วิริยะ12    27 เม.ย. 2562


 "๕๕ ปัจจุบันธรรม"

" .. การที่จะทำให้จิตของเราให้เป็นสมาธิได้ "ให้เราตรวจดูเสียก่อนว่าตั้งแต่เช้ามาถึงเย็น เราได้ต้องอาบัติข้อไหนหรือไม่" ถ้ารู้ขึ้นในใจไม่ได้ต้องอาบัติ จิตของเราก็ไม่ได้เป็นห่วงในทางนั้น

แล้วก็คิดไปคิดมา "ท่านให้เอาปัจจุบัน ปจฺจุปนฺนญฺจ โย ธมฺมํ ตตฺถ ตตฺถ วิปสฺสติ ท่านให้พิจารณาสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับใจในปัจจุบัน เป็นปัจจุบันธรรม" ให้ปฏิบัติอยู่อย่างนี้เป็นประจำ .. "

"๑๐๓ โอวาทธรรมคำสอน"
หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป
    DT014902

วิริยะ12

27 เม.ย. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5363 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย