"ผู้ไม่ประมาท" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

 วิริยะ12    12 ต.ค. 2563


 "ผู้ไม่ประมาท"

" .. หลวงปู่สอนว่า "การปฏิบัติจะให้ได้ผลต้องปล่อยวางร่างกายลงไป" ปล่อยวางความมั่นหมายในรูปร่างกาย อันเป็นก้อนเกิด ก้อนแก่ ก้อนเจ็บ ก้อนตายอันนี้ "ทั้งต้องระลึกถึงความตายใหได้ทุกลมหายใจเข้าออก จึงจะชื่อว่า เป็นผู้ไม่ประมาท" .. "

"ธรรมประวัติ"
หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
 DT014902

วิริยะ12

12 ต.ค. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  4890 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย