"เจ้ากรรมนายเวรคือใจ" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

 วิริยะ12  

 "เจ้ากรรมนายเวรคือใจ"

" .. "ดวงจิตของเรานี่เองเป็นผู้ก่อกรรมก่อเวรแล้วก่อเล่า" ไม่เบื่อสักที ก็แม่นดวงจิตของเรานี่แหละ เพราะเหตุนั้นเราจึงต้องอบรมจิตของเราให้ดี ให้ใจรู้เสีย "ใจนี่แหละมันเป็นผู้หลงจนนับภพนับชาติไม่ได้" ภพน้อยภพใหญ่เที่ยวอยู่ในสงสารจักร์นี่

จึงให้เข้าใจเสียว่า "เจ้ากรรมนายเวรคือใจ" ตัวกรรมแม่นใจ ดวงใจอันเดียว วิญญาณอันเดียวเป็นตัวกรรม "แต่งกรรมเสียแล้วให้เวียนตายเวียนเกิดที่นี่ ไม่เลิก เรารู้จักแล้วเราต้องควบคุมใจ" แนะนำสั่งสอนใจ ทำใจของเราให้ผ่องแผ้ว ว่าเอาย่อ ๆ นี่แหละ กว้างขวางก็ได้ยินมาพอแฮงแล้ว เอาย่อ ๆ "ควบคุมใจ" เท่านั้นแหละ .. "

"อนาลโยวาท"
หลวงปู่ขาว อนาลโย
 

5,479


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย