ตัวศาสนาคือความสงบระงับ" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 วิริยะ12    5 ก.พ. 2562


 "ตัวศาสนาคือความสงบระงับ"

" .. "ศีล สมาธิ ปัญญานั้น" ถ้าหากพูดกันตามลักษณะตามความเป็นจริงแล้ว "ก็ยังไม่ใช่แก่นศาสนาหรือตัวศาสนา แต่เป็นหนทางนำไปสู่ตัวศาสนา"

ฉะนั้น ท่านจึงเรียกว่า "ศีล สมาธิ ปัญญา" ทั้งสามอย่างนี้ว่า "มรรค" อันแปลว่าหนทาง "ตัวศาสนาคือความสงบระงับ อันเกิดจากความรู้เท่าในความจริง ในธรรมชาติของความเป็นจริงที่เกิดอยู่เป็นอยู่"

ซึ่งถ้าได้นำมาพิจารณาดูอย่างละเอียดแล้วก็จะเห็นว่า "ความสงบนั้นไม่ใช่ทั้งความสุขและความทุกข์" ฉะนั้น "สุขและทุกข์จึงไม่ใช่เป็นของจริง" .. "

"๔๘ พระธรรมเทศนา"
หลวงปู่ชา สุภัทโท
    DT014902

วิริยะ12

5 ก.พ. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5371 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย