"มีแตบุญแต่บาปที่ติดตามไป" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

 วิริยะ12    24 ม.ค. 2564

.
 "มีแตบุญแต่บาปที่ติดตามไป"

" .. คนเราเกิดมาแล้วต้องแก่เจ็บตาย "เมื่อตายแล้วก็ไม่ได้เอาอะไรติดตัวไป มีแต่บุญกับบาปที่ทำเท่านั้นติดตามไป" เพราะฉะนั้น "ต้องระวังอย่าไปทำบาป" บาปมันอำนวยผลให้เป็นทุกข์ บุญอำนวยผลให้เป็นสุข "ควรทำบุญดีกว่าทำบาป" ทางไปสวรรค์นิพพานก็คือบุญนั่นแหละ ทางมันไปนรกก็คือบาป มันเช่นนั้นเอง

เพราะฉะนั้น "ทุกคนต้องให้เข้าใจไว้ ในคำสอนของพระพุทธเจ้า โดยย่ออย่างเนี้ย" ถ้าจะว่าไปมาก มากไปก็เท่านั้น แต่นี่เอาว่า แค่ได้ใจความ ใจความชัด ๆ ได้ใจ ของผู้ฟังของผู้คิด ดังแสดงมา .. "

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
รพ.วิชัยยุทธ ๙/๙/๒๕๔๖    DT014902

วิริยะ12

24 ม.ค. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5350 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย